ویزای قبرس

ویزای طلایی قبرس – نحوه اخذ اقامت دائم و تابعیت

از اول نوامبر سال 2020 ، دیگر نمی توانید برای ویزای طلایی قبرس اقدام کنید. قبرس دو نوع ویزای طلایی ارائه می دهد که یکی از آنها منجر به تابعیت می شود ، در حالی که دیگری به اقامت دائم منجر می شود. این تفاوت به میزان مورد نیاز سرمایه گذاری برمی گردد. برای دریافت تابعیت …

ویزای طلایی قبرس – نحوه اخذ اقامت دائم و تابعیت ادامه »